Hällristning L1985:4689 i Bogsta 🇬🇧
Även känd som Fagerlötblocket
Foto av Hällristning L1985:4689 i Bogsta
Foto av Hällristning L1985:4689 i Bogsta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Holmfríðr, ilin--r, þær létu hôggva stein eptir Áskel, fôður sinn. Hann draug orrostu í austrvegi, áðan folksgrimmr falla orði. "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning i block, rödgrå bergart. Blocket som utgör enavspjälkad del i V änden av en bergklack är 1.7 m h, 2.4 m l(NÖ-SV) och 0.7 m tj. Ristningen är 0.95 m h och 1.8 m br.Runhöjd 5-10 cm. Ristningen vetter mot NV. Sö 126.Ristningen är något mossbelupen.1 m V om ristningen är antydan till hålväg, ca 30 m l (NNÖ-SSV),intill 2 m br och intill 0.3 m dj. Nyttjas idag som gångstig. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bogsta socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"VNV änden av bergrygg (ÖNÖ-VSV). Skogsmark (barrskog)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 125 m NÖ om f.d. åkerkant och 1 m ÖSÖ om stig."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.85376
Longitud: 17.157341
Lämnings-ID: L1985:4689
Riksantikvarieämbetets ID: Bogsta 42:1
Sveriges runinskrifter: Sö126 (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Fagerlöt, hamra skog
Placering:
Föremål: Berghäll
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn: Fagerlötblocket
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Bogsta
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/040a8ccf-0d50-4024-908b-efcc9fdcb742