Hällristning L1985:2818 i Bergshammar
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Älvkvarnsförekomst, inom en yta av 6.1x1.1 m (N-S), belägen påkammen och övre delen av en i övrigt brant VNV-sluttandeberghäll, och bestående av ca 94 älvkvarnar. Åttitvå st är 3-9cm diam och 0.5-2 cm dj. Fyra är ovala, 8-22 cm l, 5-7 cm br och0.5-1 cm dj. Två är njurformade, 19x13 cm resp. 14x9 cm st och 1cm resp. 0.5 cm dj. Två är sammanbundna med en 2 cm l ränna. I Sdelen är en elstolpe med i berget två nedborrade järnstag. Genomelarbetet har berget sprängts, ca 1 kvm, och på en avstenskivorna, 0.4x0.5 m st och 5 cm tj är en älvkvarn (ingår ide ovan nämnda), 7 cm diam och 2 cm dj. Skivan ligger iungefärligt ursprungligt läge.1.5 m VNV om nr 1 är:2) Hällristning, 1.6x0.1 m st (N-S), belägen på hällens brantaVNV-sluttning, bestående av en linje, ca 1.6 m l, möjligen någotlängre, 1.5-3 cm br och i regel 0.5 cm dj, som i ändarna löpersvagt uppåt. Rest av el. början till skeppsristning? Kanppt, 0.2m ovanför den N änden är möjligen 1 älvkvarn, 5 cm diam och 0.5cm dj. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bergshammar socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ställvis häll- och blockbunden, låg moränrygg (NV-SÖ) mellanstörre sedimentdalgång (N-S) i Ö och mindre sedimentsidodal iÖSÖ. Åkerholme. Skogsmark (lövträd)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"25 m V om landsväg (N-S). 40 m SÖ om åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Bergshammar socken eller Nyköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.700518
Longitud: 16.959151
Lämnings-ID: L1985:2818
Riksantikvarieämbetets ID: Bergshammar 54:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Bergshammar
Riksantikvarieämbetets information: » L1985:2818