Hällristning L1984:4860 i Lid
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning 1.8x1.6 (NV-SÖ) belägen på toppen ochVSV-sluttning av häll, bestående av 6 skepp, 3 av skeppen ärvittrade och därmed ofullständiga, 30-92 cm länga , 35älvkvarnar varav 27 runda, 4-9 cm i diam och 0.5-1 cm djupa, 4avlånga 9-16 cm långa och 3-8 cm breda 0.5-2.5 cm dj . En av deovala är bananformad. Två älvkvarnar är sammanbunda med en ränna10x3 cm . Från en älvkvarn utgår en ränna som sluter i enskada.1.2 m N om 1 finns2) Hällristning 1.8x1.3 (NÖ-SV) belägen på toppen av häll,bestående av 1 skepp 98 cm långt, 22 älvkvarnar 3-8 cm diam och0.5-1 cm dj. Två älvkvarnar är sammanbundna med en ränna 7x4cm12 m ÖNÖ om 1 finns.3) Älvkvarnsförekomst 0.9x0.7 m (Ö-V) belägen i låg häll påimpedimentets SÖ kant, bestående av 6 älvkravnar 3-5 cm diam och0.5-1 cm djupa. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lid socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Impediment i åkermark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"9 m NNV om impedimets S spets."
Vill du se flera runstenar i Lid socken eller Nyköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.913056
Longitud: 17.01115
Lämnings-ID: L1984:4860
Riksantikvarieämbetets ID: Lid 159:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Lid
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:4860