Hällristning Sö144, L1984:3056 i Runtuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ótryggr, Agmundr, Sigreifr, þeir létu hôggva stein at Bófa, fôður sinn snjallan. "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning i fast häll, 1.4x1 m (NNÖ-SSV). Runhöjd 6-10 cm.Runristningen vetter mot SSV. Imålad, numera dock med obetydligarester av rödfärg kvar. Ristningsytan är belägen intill marknivåoch sluttar mot NÖ och finns under ett överhängandeklipputsprång, som börjar strax ovan ristningen och skjuter utca 1 m utanför denna. SÖ 144.Borde imålas och skyltas.Upptäcktes år 1904. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Runtuna socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Sänka mellan bergklackar och VSV foten av bergklack. Skogsmark(blandskog)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5.5 m ÖNÖ om vägs körbana (NNV-SSÖ) och 67 m SSÖ om vägskäl."
Vill du se flera runstenar i Runtuna socken eller Nyköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.848879
Longitud: 17.061031
Lämnings-ID: L1984:3056
Riksantikvarieämbetets ID: Runtuna 57:1
Sveriges runinskrifter: Sö144, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Broby
Placering:
Föremål: Berghäll
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Runtuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:3056