Hällristning L1983:360 i Spelvik 🇬🇧
Foto av Hällristning L1983:360 i Spelvik
Foto av Hällristning L1983:360 i Spelvik
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 0.6x0.4 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 skepp och 3korta huggna streck. Skeppet är 40 cm l. Hällristningen ärbelägen på en V-sluttande hällavsats.9 m SSÖ om nr 1 är:2) Älvkvarnsförekomst, 0.4x0.3 m (N-S), bestående av 8älvkvarnar. Dessa är 3-5 cm diam och 0.5-1 cm dj. Belägna påV-sluttande hällyta.6 m Ö om nr 2 är:3) Hällristning, 2x0.5 m (Ö-V), bestående av 1 fotsula, 9älvkvarnar och 2 slipytor. Fotsulan är 20x10 cm, ofullständig.Älvkvarnen är 3-5 cm diam och 0.5-1 cm dj. Slipytorna är 22x12cm, i båda finns älvkvarnar i botten. Hällristningen är belägenpå hällkant mot S.2 m ÖSÖ om nr 3 är:4) Älvkvarnsförekomst, bestående av 1 älvkvarn, 4 cm diam och 0.5cm dj. Belägen på plan hällyta.4 m Ö om nr 3 är:5) Älvkvarnsförekomst, bestående av 1 älvkvarn, 4 cm diam och 0.5cm dj. Belägen på Ö-sluttande hällyta.4 m NNV om nr 3 är:6) Älvkvarnsförekomst, bestående av 1 älvkvarn, 5 cm diam och 0.5cm dj. Belägen på SÖ-sluttande hällyta. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Spelvik socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Gårdsbacke."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"17 m VSV om litet uthushörn (SV)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.900012
Longitud: 17.104592
Lämnings-ID: L1983:360
Riksantikvarieämbetets ID: Spelvik 101:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Spelvik
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/4eddaaac-d885-4331-bc63-969e98d4baae