Hällristning L1983:1551 i Svärta
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,5x1,2 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 skepp, 4 rännor och 52 skålgropar. Skeppet är 24 cm l av enkellinjetyp och fragmentariskt. Rännorna är 4-7 cm l, 3 av dem sammanbinder skålgropar. Av skålgroparna är 51 runda, 3-6 cm diam och 0,5-1,5 cm dj, 1 är avlång, 16x4 cm och 1 cm dj. (RAÄ dnr 321-335-2006). Äldre beskrivning: Älvkvarnsförekomst, på skrovlig svagt sluttande NNÖ-häll, inom en yta av 2x1 m (NNV-SSÖ), bestående av ca 40 älvkvarnar. Dessa är4-6 cm diam och 0.5-1 cm dj.10 m S om älvkvarnarna ev. rest av husgrund?"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Svärta socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NÖ-sluttande låg häll vid foten av NNV-sluttning av moränhöjd med berg i dagen ovan sedimentmark i N-NÖ samt mindre vattenled. Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 25 m SSV om väg (NNV-SSÖ). 17 m SSÖ om åkerkant. "
Vill du se flera runstenar i Svärta socken eller Nyköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.819656
Longitud: 17.074959
Lämnings-ID: L1983:1551
Riksantikvarieämbetets ID: Svärta 274:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Svärta
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:1551