Hällristning L1982:4819 i Lid
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,2x0,5 m (Ö-V), bestående av3 skepp och 2 fragment, Skeppen är 37-65 cm l, alla av enkellinjetyp, varav ett med bemanningsstreck. Fragmenten är 11-16 cm l. Belägen på låg sydsluttande hällavsats. (Raä dnr: 321-864-2009) - -"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lid socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"I betad hagmark. Inom gravfältet Raä nr 202:1."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"57 m NV om Raä nr 203:1."
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Hällristning L1982:4819 i Lid:
"Hällristningen upptäcktes "i samband med en exkursion genom Stockholms universitet med temat Södermanlands bronsålder. Ett av besöksmålen var Sandaås i Lid där doktorand Tove Stjärna höll på med ett avhandlingsarbete över platsens bronsålderslämningar. Vid besöket på gravfältsområdet fick Broström syn på en i låg hällkant: ett par inhuggna böjda linjer försvann in under mossa och torv. Det blev stor uppståndelse i gruppen för det är ju inte varje gång man hittar en ny hällristning på universitetets utflykter." (Raä dnr: 321-864-2009) - -"
Vill du se flera runstenar i Lid socken eller Nyköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.918411
Longitud: 17.018013
Lämnings-ID: L1982:4819
Riksantikvarieämbetets ID: Lid 222
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Lid
Riksantikvarieämbetets information: » L1982:4819