Runsten U593, L2015:8251 i Väddö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ígulbjôrn ok Auð... létu merki gera eptir bróður sinn Þorbjôrn/Styrbjôrn/Súrbein á Ulfdôlum. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1 m h, 1,7 m br (N 10cg V-S 10cg Ö) och 0,15 mtj. Runhöjd 0,09 m. Ristningen vetter mot Ö. Skadad i sin övredel samt i S. Omedelbart invid och NV jordfast block somrunstenen lutar något åt. Se skiss! T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Väddö socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack grus och lermark sluttande åt Ö. Åkermark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"50 m S åkerkant 40 m V Ortalaviken"
Vill du se flera runstenar i Väddö socken eller Norrtälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.99261
Longitud: 18.795406
Lämnings-ID: L2015:8251
Riksantikvarieämbetets ID: Väddö 64:1
Sveriges runinskrifter: U593, (Upplands runinskrifter)
Plats: Ortala sjöhage
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Röd sandsten
Runristare: Östen 2 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Norrtälje
Socken: Väddö
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:8251