Runsten U586, L2017:4991 i Edsbro
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gunnbjôrn ok Ásbjôrn ok Sighvatr þeir létu reisa stein þenna eptir Tóka, fôður sinn góðan. Guð hjalpi hans ônd ok sálu betr en hann gerði til. Holmfríðr lét gera brú. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten av grå granit, 1,55 m hög, intill 0,94 m bred och 0,25 m tjock. Ristningen på Ö och V bredsidorna. S toppartiet saknas. Lagad. Har tidigare varit rest 20 m V om mangårdsbyggnaden på Bro 1:15. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Gunnbjörn och Åsbjörn och Sigvat de läto resa denna sten efter Toke, sin gode fader. Gud hjälpe hans ande och själ bättre än han förtjänade. Holmfrid lät göra bron." Återfunnen fragmentdel 1928. Sammanfogad och rest 1941. Ett fjärde stycke påträffades 1952. Uppmålad 1984. Skyltad."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Edsbro socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ådal. Hagmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"17 m S om å (Ö-V) och 12 m Ö 35cg S om SÖ hörnet av uthus samt 3 m N om brukningsväg (Ö-V)"
Vill du se flera runstenar i Edsbro socken eller Norrtälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.893149
Longitud: 18.4753
Lämnings-ID: L2017:4991
Riksantikvarieämbetets ID: Edsbro 227:1
Sveriges runinskrifter: U586, (Upplands runinskrifter)
Plats: Bro
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Gunnar (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Norrtälje
Socken: Edsbro
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:4991