Runsten L2017:5254 i Estuna ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2017:5254 i Estuna
Foto av Runsten L2017:5254 i Estuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ketilbj√īrn l√©t kuml √ĺetta gera(?) ok √Ābj√īrn at son sinn g√≥√įan sas at √Ēnundr k- u an tau√ĺar Gu√į hjalpi ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gr√•sten, 1,95 m h√∂g, 0,4-0,7 m bred (N√Ė-SV) och 0,55 m tjock. N√•got spetsig topp. Ristningen, som √§r mycket otydlig, √§r anbragt p√• den mot NV v√§nda, sl√§ta sidan. Den √§r grovt huggen med varierande runh√∂jd. Stenen omges av ett syrenbuskage. 3 m SV om runstenen ligger nedsjunken i markytan en annan sten, 2,1 m l√•ng, 1 m bred och 0,2 m tjock. Den √§r grovkristallinisk i ytan. T Enligt Upplands runinskrifter √§r inskriften av allt att d√∂ma utf√∂rd i en tid d√• konsten att rista runstenar sedan l√§nge fallit i gl√∂mska och de runliknande tecknen ger ingen begriplig mening."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Estuna socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NNV-slutande moränmark. Tomtmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m NN√Ė om NV h√∂rnet och 6 m VNV om N√Ė h√∂rnet av torpstuga, 6 mSS√Ė om landsv√§g"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.791361
Longitud: 18.684509
Lämnings-ID: L2017:5254
Riksantikvarieämbetets ID: Estuna 38:1
Sveriges runinskrifter: U585 (Upplands runinskrifter)
Plats: Igelsta
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Norrtälje
Socken: Estuna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/76dda766-19f9-4d06-89f2-e2429cb1ee4a