Runsten U579, L2017:5563 i Estuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Viðbjôrn, arfi Guðbjarnar, rétti stein eptir brœðr sína Orma(?) ok ... Geiri(?), Guði(?), Ljúfr(?) eptir brœðr sína. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,73 m hög, 1,12 m bred (NNV-SSÖ) och 0,15 m tjock. Stenen är något avsmalnande uppåt. Stenen lutar ca 15cg mot VSV. Ristningen vetter mot ÖNÖ. Runhöjd 6-11 cm. Den är huggen i kraftigt maner. Stenen bör ha varit rest invid segelleden in mot Bro-Söderby-Karl. T Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Vidbjörn, Gudbjörns arvinge, reste stenen efter sina bröder Orme och ... Gere, Gude (och) Ljuv efter sina bröder." Uppmålad 1984. Skyltad."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Estuna socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Betad hagmark. Mot Ö sluttande svag moränrygg invid ström (f.d.sund)"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"ca 43 m NV om NV kanten av hus och 20 m V 40 m om åkerhörn, 2 mVSV om liten stig"
Vill du se flera runstenar i Estuna socken eller Norrtälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.779656
Longitud: 18.766179
Lämnings-ID: L2017:5563
Riksantikvarieämbetets ID: Estuna 101:1
Sveriges runinskrifter: U579, (Upplands runinskrifter)
Plats: Hårdnacka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Röd sandsten
Runristare: Vidbjörn (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Norrtälje
Socken: Estuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:5563