Runsten L2017:5563 i Estuna ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2017:5563 i Estuna
Foto av Runsten L2017:5563 i Estuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Vi√įbj√īrn, arfi Gu√įbjarnar, r√©tti stein eptir brŇď√įr s√≠na Orma(?) ok ... Geiri(?), Gu√įi(?), Lj√ļfr(?) eptir brŇď√įr s√≠na. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,73 m h√∂g, 1,12 m bred (NNV-SS√Ė) och 0,15 m tjock. Stenen √§r n√•got avsmalnande upp√•t. Stenen lutar ca 15cg mot VSV. Ristningen vetter mot √ĖN√Ė. Runh√∂jd 6-11 cm. Den √§r huggen i kraftigt maner. Stenen b√∂r ha varit rest invid segelleden in mot Bro-S√∂derby-Karl. T Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Vidbj√∂rn, Gudbj√∂rns arvinge, reste stenen efter sina br√∂der Orme och ... Gere, Gude (och) Ljuv efter sina br√∂der." Uppm√•lad 1984. Skyltad."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Estuna socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Betad hagmark. Mot √Ė sluttande svag mor√§nrygg invid str√∂m (f.d.sund)"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"ca 43 m NV om NV kanten av hus och 20 m V 40 m om åkerhörn, 2 mVSV om liten stig"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.779656
Longitud: 18.766179
Lämnings-ID: L2017:5563
Riksantikvarieämbetets ID: Estuna 101:1
Sveriges runinskrifter: U579 (Upplands runinskrifter)
Plats: Hårdnacka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Röd sandsten
Runristare: Vidbjörn (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Norrtälje
Socken: Estuna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/b85f8ffb-1afe-4a42-a804-f3771202ce1b