Runsten L2016:5764 i Lohärad 🇬🇧
Foto av Runsten L2016:5764 i Lohärad
Foto av Runsten L2016:5764 i Lohärad
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Alfgautr ok Vígdjarfr létu reisa stein at fôður sinn Víga. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,77 m h, 1 m br (N 5cg V-S 5cg Ö) och 0,2-0,4 m tj.Rektangulär, något avsmalnande mot toppen med avplanat topparti.På den V släta sidan en ristning som i det närmaste täcker helastenens yta. Runslinga, gående längs stenens kant ca 0,1 m br ochinnanför den i övre delen ett kors och nedanför det en ormslinga.Runslingans ytterkant något skadad på N sidan. Se bild iboken.11. Foto från V R Jensen. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lohärad socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt V-sluttande morönmark. Tomtmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5,5 m Ö om grusväg (N-S)"
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runsten L2016:5764 i Lohärad 🇬🇧:
"Enligt uppgift skall stenen ursprungligen ha stått ca 200 m S omKragsta by vid korsning bäck/väg. Uppgiftslämnare: BrittaPettersson ("Post-Britta) V ???"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.782815
Longitud: 18.553464
Lämnings-ID: L2016:5764
Riksantikvarieämbetets ID: Lohärad 88:1
Sveriges runinskrifter: U573 (Upplands runinskrifter)
Plats: Kragsta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Ljusröd granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Norrtälje
Socken: Lohärad
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/44212d37-6d3c-4711-8c19-ce6fc717d548