Runsten L2016:5738 i Lohärad 🇬🇧
Foto av Runsten L2016:5738 i Lohärad
Foto av Runsten L2016:5738 i Lohärad
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"...laug lét brú gera, stein rétta eptir Jóhan, bónda sinn, ok Gunnarr ok Áli/Alli eptir bróður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten 1,2 m h, 8 m br (N 10cg Ö-S 10cg V) och 0,5-0,6 m tj avgranit och rektangulär till formen, något avsmalnande upptill. Påden plana V sidan en 1,15 m h och 0,65 m br runristning. Denomkringgående slingan 0,05 m br och har en innanförliggandeormflätning. Stenen hitflyttad från att ha tjänstgjort somspiselhäll. Ursprunglig plats troligen en lövhage. 1 km NV omKrogsta by. Stenen är lagad nedtill (3 delar som ärihopcementerade). 0,5 m NNÖ om runstenen står eninformationsskylt (med urblekt text). Film Tri-x 1977:1:7. Fotofrån V Ronnie Jensen. Se foto i boken! T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lohärad socken i Norrtälje kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Nedanför V-slänten av bergknalle. Hagmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"12 m ÖSÖ om grusväg (NNÖ-SSV) 9 m Ö 10 cg S om NÖ hörnet avbrukshus"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.783587
Longitud: 18.554592
Lämnings-ID: L2016:5738
Riksantikvarieämbetets ID: Lohärad 57:1
Sveriges runinskrifter: U572 (Upplands runinskrifter)
Plats: Kragsta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Norrtälje
Socken: Lohärad
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/f2660d06-3f4e-41e7-95aa-76160305d452