Runsten U567, L2016:5125 i Lohärad
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ônundr ok Sveinn(?)/Seinn(?) ok Ernbjôrn ok Hegviðr(?). "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten av blåsvart, basisk stenart, 1,3 m h och 0,9 m br 0,2-0,25tj. På stenens V bredsida (N 15cg V-S 15cg Ö) är runristningen0,9 m h och 0,8 m br. Stenens topparti avlaget, varvidinristningen skadats. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lohärad socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt SÖ-sluttande mark. Kyrkogård"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m N 15cg V om kyrkgårdens Ö grind och omedelbart intill och V ombigårdsmur"
Vill du se flera runstenar i Lohärad socken eller Norrtälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.807071
Longitud: 18.560063
Lämnings-ID: L2016:5125
Riksantikvarieämbetets ID: Lohärad 26:1
Sveriges runinskrifter: U567, (Upplands runinskrifter)
Plats: Lohärads kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Blåsvart basisk stenart
Runristare: Östen 2 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Norrtälje
Socken: Lohärad
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:5125