Runsten L2016:7588 i Norrtälje 🇬🇧
Även känd som Brodds sten
Foto av Runsten L2016:7588 i Norrtälje
Foto av Runsten L2016:7588 i Norrtälje
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ormi ok Holmviðr ok Holmfastr létu reisa stein eptir Brodd, fôður sinn góðan. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Den runsten, som Rheqelius 1635 reste " åbredden eller stranden"(ovisst på vilken sida av ån) sedan han påträffat den " i gwanströmmen" , är sedan länge försvunnen.Platsen bör vara denmarkerade,där nu en gångbro går över denna men tillelektricitetsverket från 1912, som enligt nedanståendetidningsart ikel är byggt på platsen för Norrtälje f.d. övre (ochäldre) kvarn. Ån är kanaliserad,till större delen med stensattastränder, och dämd ca 1,5 m på platsen. Samma sten kan avses irannsakningarna, då den lokaliseras till prästgården (= dennuvarande ca 300 m uppströms och omedelbart S om ån ??) och denlåg delvis enligt Bartil i en ej lägesbestämd källarmur. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Norrtälje socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ådal. F.d. kvarnplats nu kraftverk i stadsbebyggelse"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.75824
Longitud: 18.700716
Lämnings-ID: L2016:7588
Riksantikvarieämbetets ID: Norrtälje 28:1
Sveriges runinskrifter: U530 (Upplands runinskrifter)
Plats: Norrtälje
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare: Vidbjörn (A)
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Förstörd
Eventuellt namn: Brodds sten
Län: Stockholms
Kommun: Norrtälje
Socken: Norrtälje
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/72f1ea9d-71c8-4aaf-a6bd-ab46423c33aa