Runsten U524, L2016:6579 i Länna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gulli ok Stóðkell reistu stein eptir Viðbjôrn, arfa Krums góðan. Viðbjôrn hjó. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,5 m h, 0,8 m b (N-S) 0,15-0,3 m tj. Inskriftenpå Ö sidan i 2 drakslingor med stjärtarna överst och huvudenaungefär mitt i stenen. Övre kanten är skadad så att drakslingandelvis blir otydlig. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Länna socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Bergig moränrygg (N-S). Tidigare hagmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"19 m VSV om landsväg och 9 m NNV om kraftledning"
Vill du se flera runstenar i Länna socken eller Norrtälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.679698
Longitud: 18.682928
Lämnings-ID: L2016:6579
Riksantikvarieämbetets ID: Länna 59:1
Sveriges runinskrifter: U524, (Upplands runinskrifter)
Plats: Penningby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Vidbjörn (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Norrtälje
Socken: Länna
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:6579