Runsten L2015:1915 i Rimbo ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2015:1915 i Rimbo
Foto av Runsten L2015:1915 i Rimbo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"√Ēnundr l√©t ok gera br√ļ ok stein r√©tti eptir Ketilfast, f√ī√įur sinn, ok Farulfr. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av ljust gr√•aktig granit, 2,5 m h, 1,4 m br (N 10cg √Ė-S10cg V) och 0,3 m tj. P√• √∂vre delen av √Ė bredsidan√§rrunristningen, 1,5 m h och 1,05 m br. T Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Rimbo socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Bred, flack moränrygg, utlöpande från markerad moränhöjd.Kyrkogård"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1,1 m VSV om hörn mellan kyrkans långhus och vapenhus och 0,5 m Vom vapenhusets yttermur"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.749117
Longitud: 18.390399
Lämnings-ID: L2015:1915
Riksantikvarieämbetets ID: Rimbo 60:1
Sveriges runinskrifter: U514 (Upplands runinskrifter)
Plats: Rimbo kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Norrtälje
Socken: Rimbo
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/c38304cd-3289-4175-8eb0-b5435b01124b