Runsten U514, L2015:1915 i Rimbo
Foto av Runsten U514, L2015:1915 i Rimbo
Foto av Runsten U514, L2015:1915 i Rimbo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ônundr lét ok gera brú ok stein rétti eptir Ketilfast, fôður sinn, ok Farulfr. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av ljust gråaktig granit, 2,5 m h, 1,4 m br (N 10cg Ö-S10cg V) och 0,3 m tj. På övre delen av Ö bredsidanärrunristningen, 1,5 m h och 1,05 m br. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Rimbo socken i Norrtälje kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Bred, flack moränrygg, utlöpande från markerad moränhöjd.Kyrkogård"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1,1 m VSV om hörn mellan kyrkans långhus och vapenhus och 0,5 m Vom vapenhusets yttermur"
Vill du se flera runstenar i Rimbo socken eller Norrtälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.74913
Longitud: 18.390453
Lämnings-ID: L2015:1915
Riksantikvarieämbetets ID: Rimbo 60:1
Sveriges runinskrifter: U514, (Upplands runinskrifter)
Plats: Rimbo kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Norrtälje
Socken: Rimbo
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:1915