Runsten U512, L2017:7035 i Fasterna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§A Freybjôrn ... ... ok Frey...(?) ...finnr, þeir reistu stein þenna eptir Guðmar/Guðvarð(?), fôður sinn góðan ok Tuma/Tumma, bróður sinn. Guð hjalpi ônd þeira ok sálu ok Guðs móðir betr en þeir gert hafa. §B Hér skal standa steinn viðr bryggju. Synir at fôður settu góðan. Geir.../Geirr ... ... §C ... merki at bónda ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit 2,5 m hög, 0,8 m bred och 0,2-0,3 m tjock. Runhöjd 6-8 cm. Ristningen vetter huvudsakligen mot S samt en slinga mot NV. Stöttad med en järnbalk på N sidan. Runslingan består av 4 parallella rader på framsidan och en på NV sidan samt kors upptill. Svårläst pga grovkristallinisk bergart och vittrande målning. T Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Fröbjörn ... bryku söner, efter (sin) fader ... sin broder. Gud ..." Rotpartiet av runstenen restes 1942. Två förlorade fragment upptäcktes 1948. Fragmenten flyttades till rotpartiet och runstenen lagades 1952. Uppmålad 2002."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Fasterna socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Mot S-sluttande moränmark. Hagmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"14 m V om åkerkant (N-S) och 3 m N om åkerkant (Ö-V)"
Vill du se flera runstenar i Fasterna socken eller Norrtälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.736141
Longitud: 18.263056
Lämnings-ID: L2017:7035
Riksantikvarieämbetets ID: Fasterna 59:1
Sveriges runinskrifter: U512, (Upplands runinskrifter)
Plats: Tjäran
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Gunnar (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Norrtälje
Socken: Fasterna
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:7035