Runsten U504, L2016:4314 i Närtuna
Foto av Runsten U504, L2016:4314 i Närtuna
Foto av Runsten U504, L2016:4314 i Närtuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ketilfastr reisti stein þenna eptir Ásgaut, fôður sinn. Sá var vestr ok austr. Guð hjalpi hans sálu. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1.Gravfält, 80x40 m (N-S), bestående av ca 25 fornlämningar.Dessa utgöresa av 4 högar, ca 18 runda stensättningar, 1skeppsformig stensättning, 1 runsten och 1 källa. Högarna är 5-7m diam och 0,5-07 m h. I ytan enstaka stenar, 0,2-0,4 m stenar,0,2-0,4 m st. En kan möjligen ha övertorvad och överväxtkaantkedja. De runda stensättningarna är 4-7 m diam och 0,15-0,4m h. Övertorvade med i en del fall kännbara stenar i ytan, somär överväxt med kraftigt gräs. Minst 2 har delvis synligkantkedja, 0,2-0,4 m h av 0,3-0,8 m l stenar, men fleraöverväxta kan finnas. Ett par är lätt odlingsskadade och någranu otydliga p g a vegetationen. Ett par belamrade medodlingssten. Den skeppsformade stensättningen (på bergskrönet iN) är 11x3 m (N 10cg Ö-S 10cg V) och0,2-0,3 m h. Övertorvad.Överväxt kantkedja, 0,2 m h, av 0,3-0,6 m l stenar, 2 kullfallnastödstenar i N och S, 0,6-0,7 m l 0,2-0,3 m br och 0,1-m tj.2.Runstensen (i SV delen, punkt på kanten) är av grå gnejs, 1,9 mh, Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Närtuna socken i Norrtälje kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Liten bergkulle med SÖ-sluttande moränmark i låg lerslätt.Åkerholme"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Bygräns i V begränsningen åkerkant för övrigt (hela impedimentet)"
Vill du se flera runstenar i Närtuna socken eller Norrtälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.691212
Longitud: 18.241528
Lämnings-ID: L2016:4314
Riksantikvarieämbetets ID: Närtuna 27:2
Sveriges runinskrifter: U504, (Upplands runinskrifter)
Plats: Ubby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gnejs
Runristare: Gunnar (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Norrtälje
Socken: Närtuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:4314