Runsten U502, L2016:3510 i Närtuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ulfr ... fôður sinn ok bróður ... settu ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, del av, 1,4 m h, 1,2 m br (NV-SÖ) och 0,3 m tj. Runhöjd5-10 cm. Ristningen vetter nu mot V. Stenen är uppställd på enberghäll i åker. Den är med järnstänger fastsatt i bergetochlutar något åt Ö. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Närtuna socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Uppstickande bergklack. Åkerholme"
Vill du se flera runstenar i Närtuna socken eller Norrtälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.693113
Longitud: 18.190876
Lämnings-ID: L2016:3510
Riksantikvarieämbetets ID: Närtuna 102:1
Sveriges runinskrifter: U502, (Upplands runinskrifter)
Plats: Ingelsta
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Granit
Runristare: Gunnar (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Norrtälje
Socken: Närtuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:3510