Runsten L2016:3858 i Närtuna 🇬🇧
Foto av Runsten L2016:3858 i Närtuna
Foto av Runsten L2016:3858 i Närtuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Spjallboði ok Ulfr ok Holmfastr ok Geir.../Geiri ... fôður(?)/bróður(?) sinn, ok son Bjarnar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gnejs, inmurad i N ytterväggen av Närtuna kyrka så attendast den ristade sidan av stenen synlig till största delen. Densynliga lodräta ytan är 2,50-1,25 m st. Runhöjd 8 cm. Ristningenvetter nu åt N. Stenen har inmurats liggande med sin ena långsidai marknivå och med toppen åt Ö. Tydliga med rött imålade runoroch slingor. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Närtuna socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkomur. Kyrkogård"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2,7 m V om NÖ hörnet av sakristian av Närtuna kyrka"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.693371
Longitud: 18.151588
Lämnings-ID: L2016:3858
Riksantikvarieämbetets ID: Närtuna 146:1
Sveriges runinskrifter: U501 (Upplands runinskrifter)
Plats: Närtuna kyrka
Placering: Inmurad på yttersidan av norra gaveln till sakristian.
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Öpir 1 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Norrtälje
Socken: Närtuna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/12d70706-9f5f-4b83-a561-762f4fe90f9a