Runsten U500, L2017:7710 i Gottröra
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ok ... létu gera merki eptir Ketillaug(?), fôður sinn sirk. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ljusgrå gnejsgranit ca 1,7 m hög, 1,2-1,1 m bred (N 30cg V, S30cg Ö) avsmalnande uppåt och ca 0,2 m tjock. Runhöjden ca 7-8 cm. Inskriften vetter åt VSV. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"...läto göra märkeefter Kättillög, sin fader ..." Lagad och rest 1942. Uppmålad 1991."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Gottröra socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränsluttning åt V. Hagmark. Kant till äldre grustag."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 40 m S 40cg V om SV hörnet av mindre uthus. Kant av äldre grustag."
Vill du se flera runstenar i Gottröra socken eller Norrtälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.72755
Longitud: 18.210942
Lämnings-ID: L2017:7710
Riksantikvarieämbetets ID: Gottröra 101:1
Sveriges runinskrifter: U500, (Upplands runinskrifter)
Plats: Johannesberg
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gnejsgranit
Runristare: Öpir 1 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Norrtälje
Socken: Gottröra
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:7710