Runsten U179, L2015:638 i Riala
Foto av Runsten U179, L2015:638 i Riala
Foto av Runsten U179, L2015:638 i Riala
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Jóhan ok Hlífsteinn létu reisa stein ... ... fôður sinn. Œpir risti. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, består av sandsten och är 0,95 m h och 0,9 m br (N-S) och0,75 m tj. Runhöjd ca 5-7 cm på den Ö sidan av runstenen. Stenenär sönderslagen i 5 delar varav 2 saknas. Delarna sammanhålles avjärnband.Efter kyrkans restaurering,1940 kom runstenen dit. Seskiss i boken. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Riala socken i Norrtälje kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"S stigluckan till Kyrkogården"
Vill du se flera runstenar i Riala socken eller Norrtälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.63072
Longitud: 18.519937
Lämnings-ID: L2015:638
Riksantikvarieämbetets ID: Riala 113:1
Sveriges runinskrifter: U179, (Upplands runinskrifter)
Plats: Riala kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Sandsten
Runristare: Öpir 1 (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Norrtälje
Socken: Riala
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:638