Runsten L2016:708 i Husby-Sjuhundra ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2016:708 i Husby-Sjuhundra
Foto av Runsten L2016:708 i Husby-Sjuhundra
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, sandsten, 0,65 m hög, 0,62 m bred och 0,1 m tjock. Ristningen, som finns på den mot N vända sidan, består av slingor utan runor. Ej besiktigad vid granskning. Enligt Runverket eftersöktes fragmentet förgäves hösten 1995, men ska ha funnits där omkring 1993 enligt Jan Schober."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Husby-Sjuhundra socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Gårdstomt."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Omedelbart intill N√Ė knuten av manbyggnad"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.743658
Longitud: 18.528166
Lämnings-ID: L2016:708
Riksantikvarieämbetets ID: Husby-Sjuhundra 25:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Norrtälje
Socken: Husby-Sjuhundra
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/50f67715-1ad4-4d4a-ad0a-ca72de36786b