Runsten UFv1959;260, L2016:6474 i Länna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... létu rétta stein ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, granit, 1,50 m h, 0,90 m b (NÖ-SV) 0,30 m tj,sammanfogad av 3 fragment. Delvis söndervittrad i kanten.Runristningen mot NV. 0,2 m NNÖ om nr 1 är 2. Runsten, fragment,0,7-0,8 m diam och 0,2 m tj. Ristningen är så otydlig att det ejkan avgöras om den hör till nr 1. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Länna socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Morän, hagmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"23 m NNV om sjöstrand. 14 m SSV om brukningsväg (VNV-ÖSÖ)"
Vill du se flera runstenar i Länna socken eller Norrtälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.690771
Longitud: 18.566581
Lämnings-ID: L2016:6474
Riksantikvarieämbetets ID: Länna 112:2
Sveriges runinskrifter: UFv1959;260,
Plats: Österlisa
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Granit
Runristare: Åsmund (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Norrtälje
Socken: Länna
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:6474