Runsten L2016:6335 i Länna 🇬🇧
Foto av Runsten L2016:6335 i Länna
Foto av Runsten L2016:6335 i Länna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, ca 50x30 m, ligger med ristningen uppåt i markplanet. Påträffades i samband med röjning av buskvegetation intill Länna prästgård."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Länna socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.687202
Longitud: 18.614192
Lämnings-ID: L2016:6335
Riksantikvarieämbetets ID: Länna 218:1
Sveriges runinskrifter: UATA322-1086-2007
Plats: Gamla prästgården
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Grå granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Norrtälje
Socken: Länna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/3fac622c-34a2-40fc-9d5f-753c8b282d62