Runsten L2016:2074 i Husby-Sjuhundra ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2016:2074 i Husby-Sjuhundra
Foto av Runsten L2016:2074 i Husby-Sjuhundra
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, sandsten, 1,45 m h√∂g, 0,78 m bred (√ĖN√Ė4VSV) och 0,12 m tjock. Runh√∂jd 4,5-6 cm. Ristningp√• den mot NNV v√§nda sidan. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"H√§r ligger Sigrev, broder till .. och √Ėpir ristade runorna." Uppm√•lad 1978."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Husby-Sjuhundra socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"N Kyrkoväggen"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"0,45 m √ĖN√Ė om nr 20:1."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.74036
Longitud: 18.529985
Lämnings-ID: L2016:2074
Riksantikvarieämbetets ID: Husby-Sjuhundra 20:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Norrtälje
Socken: Husby-Sjuhundra
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/e0bd5183-55bd-4850-83d0-53446e70fb51