Runsten L2016:2073 i Husby-Sjuhundra ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2016:2073 i Husby-Sjuhundra
Foto av Runsten L2016:2073 i Husby-Sjuhundra
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, sandsten, 1,5 m h√∂g, 1,1 m bred (√ĖN√Ė-VSV) och 0,11 m tjock. Runh√∂jd 9-11 cm. Ristning p√• den mot NNV v√§nda sidan. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Erik och H√•kon och Ingvar och Ragnhild, de ... Han blev d√∂d i Grekland. Gud och Guds moder hj√§lpe hans sj√§l." Uppm√•lad 1978."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Husby-Sjuhundra socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"N Kyrkoväggen"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m √ĖN√Ė om NV h√∂rnet p√• l√•nghuset av Husby-Sjuhundra kyrka."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.740329
Longitud: 18.529941
Lämnings-ID: L2016:2073
Riksantikvarieämbetets ID: Husby-Sjuhundra 20:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Norrtälje
Socken: Husby-Sjuhundra
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/d0c914e7-a3e8-4b0a-8b75-62b769ca0529