Runsten L2016:1898 i Husby-Sjuhundra
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, numera flyttad till kyrkogården, se Husby-Sjuhundra 208. Enligt anmälan hittades ytterligare ett fragment 1983 och den närmast kompletta stenen har nu placerats vid kyrkan. (Dnr 6999/91 och 326-04023-2007) Beskrivning från revideringsinventeringen 1977: Runstensfragment, gråsten, 0,50 m hög, 0,28 m bred och 0,25 m tjock. Ristningen är på den mot N vända sidan. Runhöjd 6-8 cm. Runstensfragmentet står invid stammen av en gammal lönn och är delvis dolt av en syrenbuske. Enligt Fornvännen 1984 lyder inskriften:"Gud hjälpe och Maria Sibbes(?) och Ragn ... och Haroks och Gyrids ande." Nytt fragment funnet 1983. Fragmenten sammansatta."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Husby-Sjuhundra socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"18 m SV om SV hörnet av manbyggnad. Flack höjd. Trädgård"
Vill du se flera runstenar i Husby-Sjuhundra socken eller Norrtälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.74264
Longitud: 18.526922
Lämnings-ID: L2016:1898
Riksantikvarieämbetets ID: Husby-Sjuhundra 19:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Norrtälje
Socken: Husby-Sjuhundra
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:1898