Runsten L2016:1667 i Husby-Sjuhundra
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, sandsten, 1,4 m hög, 0,63 m bred och 0,1 m tjock. Runhöjd 6-8 cm. Stenen uppges vara hittad vid öppnandet av en grav 1900. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Gunnhild lät resa stenarna efter ... sin man, och Sigred, sin fader." Enligt Runverket restaurerades stenen 1978 och läsningen kunde då kompletteras lite (rapport 20/12-1978, dnr 6334). Inlagd, restaurerad och uppmålad 1978."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Husby-Sjuhundra socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I tornkammaren i Husby-Sjuhundra kyrka (museisamling). "
Vill du se flera runstenar i Husby-Sjuhundra socken eller Norrtälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.740171
Longitud: 18.530143
Lämnings-ID: L2016:1667
Riksantikvarieämbetets ID: Husby-Sjuhundra 22:6
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Norrtälje
Socken: Husby-Sjuhundra
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:1667