Runsten L2016:1509 i Husby-Sjuhundra ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2016:1509 i Husby-Sjuhundra
Foto av Runsten L2016:1509 i Husby-Sjuhundra
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, m√∂rkgr√•, gnejsgranit, 2,5 m h√∂g, 0,5 m bred (√Ė 12cg N-V 12cgS) och 0,5 m tjock. N√§rmast kvadratisk genomsk√§rning. Runh√∂jd 6-8 cm. Ristningar p√• de sidor som vetter √•t V, S och √Ė, vardera i en likartad enkel slinga, som l√∂per pararellt med stenens kant. Stenen har ovanlig, pelarlik form, sannolikt bearbetad f√∂rhuggning. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Dj√§rv och Or√∂kja och Vige och Joger och Gerhj√§lm, dessa alla br√∂der l√§to resa denna sten efter Sven, sin broder. Han blev d√∂d p√• Jutland. Han skulle fara till England. Gud och Guds moder hj√§lpe hans ande och sj√§l, b√§ttre √§n han f√∂rtj√§nade." Uppm√•lad 1978."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Husby-Sjuhundra socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"0,4 m S√Ė om SV h√∂rnet av l√•nghuset p√• Husby-Sjuhundra kyrka."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.740053
Longitud: 18.530023
Lämnings-ID: L2016:1509
Riksantikvarieämbetets ID: Husby-Sjuhundra 21:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Norrtälje
Socken: Husby-Sjuhundra
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/36e87f91-9882-44b6-8975-38888fc2f42c