Runsten L2015:7764 i Söderby-Karl
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"a) 3 runstensfragment, sandsten, 0,22-0,36 m l, 0,18-0,25 m br och0,07-0,1 m tj. Ett av fragmenten har ej runinskrift utan enristad dekor. Runhöjden är 11 cm på de två andra. Två avfragmenten är från Lohärads prästgård. Fragmenten förvarasinomhus. b) Runristad sten, gråsten, 0,5 m h, 0,5 m br och 0,4 mtj. I den övre delen av den plana Ö sidan är 4 runor, 10 cm h.Från historisk tid, enligt uppgift funnen i nr 212. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Söderby-Karl socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"a) Söderby-Karls Museum. b) 10 m NÖ om nr 122:6"
Vill du se flera runstenar i Söderby-Karl socken eller Norrtälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.890654
Longitud: 18.711572
Lämnings-ID: L2015:7764
Riksantikvarieämbetets ID: Söderby-Karl 130:101
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Norrtälje
Socken: Söderby-Karl
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:7764