Runsten L2015:3949 i Söderby-Karl
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"a) Enligt nedanstående källor har ett gravfält av okänd storlekfunnits N om kyrkan, dels inom nuv. kyrkogårdens N del (utvidgadca 20 m åt N omkring 1890) och dels N om denna. Där av nuuppfyllt och terrasserat område för parkeringsplats ochkyrkstall. Inga tecken på fornlämningar är synliga Klockstapelnstår på en högliknande kulle, men under denna är en likkällareingrävd. b) En runsten fass enligt bl a. rannsakningarna ochRhezelius franför vapenhusdörren på kyrkogården. Förkommen sedanlänge (före 1830). Gravfältet antages av Unestam vara Söderby bysgravfält. Som sådant är dock även nr 129 tänkbart. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Söderby-Karl socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränrygg. Kyrkogård och kyrkbacke (parkeringsplats"
Vill du se flera runstenar i Söderby-Karl socken eller Norrtälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.884224
Longitud: 18.700194
Lämnings-ID: L2015:3949
Riksantikvarieämbetets ID: Söderby-Karl 266:201
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Förstörd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Norrtälje
Socken: Söderby-Karl
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:3949