Runsten L2015:1583 i Roslags-Bro ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2015:1583 i Roslags-Bro
Foto av Runsten L2015:1583 i Roslags-Bro
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gr√• granit, fragmentarisk nu 0,55 m h, 0,7 m br och 0,15m tj. Ristningen vetter mot S. Runh√∂jd ca 10 cm. √Ąven p√• denbevarade delen √§r ristningsytan skadad genom avspj√§lkning.Fragmentet √§r fastgjutet p√• en betongsula i markytan. Fragmentet√§r uppenbarligen (runf√∂ljden!) detsamma som avbilden avRheyelias, ehuru nu mera skadat upptill t.v. och sannoliktj√§mnade nedtill. Det √§r s√•ledesidentiskt med U 538. ? . OmL√§nsmansg√•rden √§r densamma, d√§r fragmentet ursprungligen l√•g "vidf√∂rstugud√∂rren" kan av namnskicket att d√∂ma (Jon Ersson-ErickJoresson) ocks√• de "h√∂ga kullar", som omn√§mnes i rannsakningarnaha funnits h√§r. Det √§r ej helt uteslutet att de talrika branta? i omr√•det kan ha avsetts, men ett f√∂rst√∂rt gravf√§lt kanocks√• ha funnits (jfr 122!) T Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Roslags-Bro socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tomtmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"15 m VNV om SV hörnet av manbyggnad"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.855665
Longitud: 18.757174
Lämnings-ID: L2015:1583
Riksantikvarieämbetets ID: Roslags-Bro 60:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Norrtälje
Socken: Roslags-Bro
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/65605551-722d-4380-be82-d50591236987