Runsten L2015:1344 i Rimbo ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2015:1344 i Rimbo
Foto av Runsten L2015:1344 i Rimbo
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av ljus gr√•aktig granit, 1,55 m h, 0,75 m br (N-S) och 0,1-0,35 m tj. P√• √Ė bredsidan √§r runristningen: 1,45 m h och 0,73 m br."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Rimbo socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.749426
Longitud: 18.388363
Lämnings-ID: L2015:1344
Riksantikvarieämbetets ID: Rimbo 62:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Norrtälje
Socken: Rimbo
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/c598bcfa-9374-449c-bb4d-baefb5611f1e