Runsten L2013:3076 i Husby-Sjuhundra ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2013:3076 i Husby-Sjuhundra
Foto av Runsten L2013:3076 i Husby-Sjuhundra
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, U 558. En del av stenen har tidigare varit placerad vid prästgården, se Husby-Sjuhundra 19:1."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Husby-Sjuhundra socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.740088
Longitud: 18.530222
Lämnings-ID: L2013:3076
Riksantikvarieämbetets ID: Husby-Sjuhundra 208
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Norrtälje
Socken: Husby-Sjuhundra
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/40da373e-82cb-4265-994b-2945119eea20