Runsten L2013:3008 i Husby-Sjuhundra ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2013:3008 i Husby-Sjuhundra
Foto av Runsten L2013:3008 i Husby-Sjuhundra
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, sandsten, 1,63 m h√∂g och 0,65 m bred. Runh√∂jd 6-7 cm. Enligt Runverket hittades ytterligare ett fragment av U 546 med en runa 1952. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Agne och √Ėdulv och Sune l√§to resa ... -bj√∂rn, sin fader." Enligt Runverket har p√• grund av en restaurering av stenen 1978, l√§sningen kunnat kompletteras i vissa avseenden (rapport 20/12-1978, dnr 6334). Restaurerad 1978."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Husby-Sjuhundra socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I tornkammaren i Husby-Sjuhundras kyrka (museisamlingen)"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.740162
Longitud: 18.530145
Lämnings-ID: L2013:3008
Riksantikvarieämbetets ID: Husby-Sjuhundra 22:7
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bed√∂mning: √Ėvrig kulturhistorisk l√§mning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Norrtälje
Socken: Husby-Sjuhundra
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/e28d97df-0bfe-4e73-baea-264f75ccbb12