Runristning U580, L2017:6080 i Estuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... reistu stein þenna eptir Svein, son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, 3 stycken, enligt anteckning 1952 belägna 5 m VSV om V gaveln av torpstugan, "ett i en stenmur och två i kanten av en rabatt". De har nu ej återfunnits. Någon rabatt finns ej längre, och i stenmuren är inbyggd en jordkällare med front mot V. Muren verkar delvis äldre och delvis omlagd och murad under senare år. Fragmenten skulle vara 0,4-0,8 m stora och 0,1-0,2 m tjocka. Några hällor av dylikt utseende ingår nu synligen ej i mark eller källare (låst vid granskning). (Ägare enligt grindskylt, fritidsbostad). T Enligt Upplands runinskrifter skall två av fragmenten ha påträffats 1941 och det tredje 1944 och inskriften lyder:"...reste denna sten efter Sven, sin son.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Estuna socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Låg morän höjd invid sjö. Tomtmark (torp)"
Vill du se flera runstenar i Estuna socken eller Norrtälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.784798
Longitud: 18.749521
Lämnings-ID: L2017:6080
Riksantikvarieämbetets ID: Estuna 103:1
Sveriges runinskrifter: U580, (Upplands runinskrifter)
Plats: Hårdnacka by
Placering: Nu under trappan vid ingången till Sjöstugan.
Föremål: 3 fragment av runsten
Material: Rödgrå granit
Runristare: Vidbjörn (A) [Stille 1999b:139]
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Norrtälje
Socken: Estuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:6080