Runristning L2017:6080 i Estuna ūüá¨ūüáß
Foto av Runristning L2017:6080 i Estuna
Foto av Runristning L2017:6080 i Estuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... reistu stein √ĺenna eptir Svein, son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, 3 stycken, enligt anteckning 1952 bel√§gna 5 m VSV om V gaveln av torpstugan, "ett i en stenmur och tv√• i kanten av en rabatt". De har nu ej √•terfunnits. N√•gon rabatt finns ej l√§ngre, och i stenmuren √§r inbyggd en jordk√§llare med front mot V. Muren verkar delvis √§ldre och delvis omlagd och murad under senare √•r. Fragmenten skulle vara 0,4-0,8 m stora och 0,1-0,2 m tjocka. N√•gra h√§llor av dylikt utseende ing√•r nu synligen ej i mark eller k√§llare (l√•st vid granskning). (√Ągare enligt grindskylt, fritidsbostad). T Enligt Upplands runinskrifter skall tv√• av fragmenten ha p√•tr√§ffats 1941 och det tredje 1944 och inskriften lyder:"...reste denna sten efter Sven, sin son.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Estuna socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Låg morän höjd invid sjö. Tomtmark (torp)"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.784798
Longitud: 18.749521
Lämnings-ID: L2017:6080
Riksantikvarieämbetets ID: Estuna 103:1
Sveriges runinskrifter: U580 (Upplands runinskrifter)
Plats: Hårdnacka by
Placering: Nu under trappan vid ingången till Sjöstugan.
Föremål: 3 fragment av runsten
Material: Rödgrå granit
Runristare: Vidbjörn (A) [Stille 1999b:139]
Antikvarisk bed√∂mning: √Ėvrig kulturhistorisk l√§mning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Norrtälje
Socken: Estuna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/8d7a9c87-0ae0-4a50-a245-6349d9b97a1e