Runristning U576, L2017:5172 i Estuna
Foto av Runristning U576, L2017:5172 i Estuna
Foto av Runristning U576, L2017:5172 i Estuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"...bjôrn ok ... at ... "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, röd till brun sandsten, 5 stycken, fastsatta påväggen med järnkrampor. Anmärkning: Stigluckan har en lång,versifierad inskrift på V sidan. Den kan dock ej sägas vara minnesinskrift utan en kyrklig byggnadsdetalj. T Runstensfragment, ojämnt rektangulärt intill 0,47 m lång, 0,37 m bred och 0,14 m tjock, visande 3 runor i en 0,11 m bred del av en slinga, dessutom dekor. Enligt Upplands runinskrifter kan man fastslå att 32:2 (U 576B) och 32:3 (U576A) har tillhört samma runsten, eftersom full överensstämmelse mellan deras stenart, tjocklek, huggningsteknik, run- och skiljeteckensformer råder. Fragmentet upptäcktes 1930 på kyrkogården. Enligt Upplands runinskrifter lyder de båda inskrifterna U 576A och B:"...-björn och ... efter ..." Upptäckt och fastklamrad 1930."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Estuna socken i Norrtälje kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogårdsmur"
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"På stigluckans N innervägg"
Vill du se flera runstenar i Estuna socken eller Norrtälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.818258
Longitud: 18.651395
Lämnings-ID: L2017:5172
Riksantikvarieämbetets ID: Estuna 32:2
Sveriges runinskrifter: U576, (Upplands runinskrifter)
Plats: Estuna kyrka
Placering: Fastklamrade i stigluckan.
Föremål: 2 fragment av runsten
Material: Ljusröd sandsten
Runristare: Vidbjörn (A) [Stille 1999b:139]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Norrtälje
Socken: Estuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:5172