Runristning U563, L2016:6319 i Malsta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... létu ... "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, ljusröd sandsten, 0,9 m h 0,64 m br och 0,08 m tj.(Upplands runskrifter nr 559). 2) Runsten, ljusröd sandsten,fragmentarisk, 1,02 m h, 0,82 m br och 0,12m tj (U.r. nr 560). 3)Runstensfragment, grå sandsten 0,19x0,23 m (U.r. nr 561). 4)Runstensfragment, grå sandsten, 0,26x0,36 m (U.r. 562). 5)Runstensfragment, röd sandsten, 0,49x0,44 m (U.r.nr 563). 6)Runstensfragment, röd sandsten 0,49x0,41 m (U.r.nr 564). "Se bildi boken". T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Malsta socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Vapenhuset i Malsta kyrka"
Vill du se flera runstenar i Malsta socken eller Norrtälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.770299
Longitud: 18.640106
Lämnings-ID: L2016:6319
Riksantikvarieämbetets ID: Malsta 1:5
Sveriges runinskrifter: U563, (Upplands runinskrifter)
Plats: Malsta kyrka
Placering: I vapenhuset.
Föremål: Fragment av runsten
Material: Röd sandsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Norrtälje
Socken: Malsta
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:6319