Runristning L2017:5860 i Estuna
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, röd till brun sandsten, 5 stycken, fastsatta på väggen med järnkrampor. Anmärkning: Stigluckan har en lång, versifierad inskrift på V sidan. Den kan dock ej sägas vara minnesinskrift utan en kyrklig byggnadsdetalj. T Runstensfragment, ojämnt rektangulärt, 0,35 m lång, 0,25 m bred och 0,07 m tjock, visande 9 runor inom en 0,06 m bred del av en slinga. Enligt Upplands runinskrifter hittades 32:5 (U 575B) och 32:4 (U 575A) 1929 och troligtvis är de båda fragmenten ristade av samme man och har tillhört samma runsten. Enligt Upplands runinskrifter lyder de båda inskrifterna U 575A och B:"...broder sin och ... efter ... Vinjut ..." Påträffad och fastklamrad 1929."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Estuna socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogårdsmur"
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"På stigluckans N innervägg"
Vill du se flera runstenar i Estuna socken eller Norrtälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.818247
Longitud: 18.651328
Lämnings-ID: L2017:5860
Riksantikvarieämbetets ID: Estuna 32:5
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Norrtälje
Socken: Estuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:5860