Runristning L2017:5183 i Estuna
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, röd till brun sandsten, 5 stycken, fastsatta påväggen med järnkrampor. Anmärkning: Stigluckan har en lång,versifierad inskrift på V sidan. Den kan dock ej sägas varaminnesinskrift utan en kyrklig byggnadsdetalj. T Runstensfragment, ojämnt rektangulärt, intill 0,5 m lång, 0,32 m bred och 0,14 m tjock, visade 6 runor i ett rakt band, 0,12 m brett. Enligt Upplands runinskrifter kan man fastslå att 32:3 (U576A) och 32:2 (U 576B) har tillhört samma runsten, eftersom full överensstämmelse mellan deras stenart, tjocklek, huggningsteknik, run- och skiljeteckensformer råder. Enligt Upplands runinskrifter lyder de båda inskrifterna U 576A och B:"...-björn och ... efter ..." Fastklamrad 1929."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Estuna socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogårdsmur"
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"På stigluckans N innervägg"
Vill du se flera runstenar i Estuna socken eller Norrtälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.818247
Longitud: 18.651328
Lämnings-ID: L2017:5183
Riksantikvarieämbetets ID: Estuna 32:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Norrtälje
Socken: Estuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:5183