Runristning UATA3916/47, L2016:8652 i Skederid
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... stendr steinn ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"I liggande ställning, inmurad i kyrkans västgavel, omkr. 10 m ovanmark, 2,5 m ovanför och något till höger av gavelfönstret är nr1) Runsten, rest av gråaktig granit 1,07 m l och 0,7 m br.Nedredelen av stenen saknas och inskriften ärdärförofullständigtbevarad. U 517. Inne i vapenhuset, uppallad mot dessNV hörn är nr 2) Runsten, fragment ev, av grå sandsten, 0,8 m h,0,43 m br och 0,07 m tj. Ristningssidan vänd in mot rummet. 0,17m snett ovanför och till höger om nr 2 är 3) Runsten, fragmentav, grå sandsten, 0,18x0,18 m st stenar och 0,05 m tj.Ristningssidan vänd in mot rummet. I muren under trägolvet vidpredikstolen är såsom grundsten nr 4) Runsten, fragment av, gråsandsten, 1,3 m l, 0,5 m br och 0,4 m tj. På V sidan inskriften. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Skederid socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krönpartiet av låg moränhöjd. Skedends kyrka"
Vill du se flera runstenar i Skederid socken eller Norrtälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.733065
Longitud: 18.50182
Lämnings-ID: L2016:8652
Riksantikvarieämbetets ID: Skederid 18:3
Sveriges runinskrifter: UATA3916/47,
Plats: Finsta
Placering: I kyrkan.
Föremål: Fragment av runsten
Material: Gråbrunröd sandsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Norrtälje
Socken: Skederid
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:8652