Runristning L2016:5611 i Lohärad
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runstensfragment (U 569) (EM 1756:1 Erikskulle Museum)0,34x0,24x0,1 m st av röd sandsten. På ena sidan 4 runor ----.Funnen i mur vid Lohärads prästgård av Holmberg, Vik, Lohärad1924. 2) Runsttensfragment (EM 1756:2), 0,24x0,24x0,1 m st av rödsandsten med 3 runor på ena sidan P14. Funnen i visthusbod i VikLohärad vid auktion efter en man som haft arbete vod Lohäradsprästgård. Enligt S B F Jansson tillhör de båda fragmenten sammarunsten (U 569). De båda stenarna förvaras i Erikskullehembygdsmuseum, Söderby-Karls sn. 3) Runstensfragment, förkommet(U 568), med följande inskrift: ___ si hvarda sun ______ aftirborta sin___. Funnen i bakugnsmuren, prästgården. Numeraförkommet. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Lohärad socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Vill du se flera runstenar i Lohärad socken eller Norrtälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.810277
Longitud: 18.559139
Lämnings-ID: L2016:5611
Riksantikvarieämbetets ID: Lohärad 99:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Norrtälje
Socken: Lohärad
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:5611