Runristning L2016:2056 i Husby-Sjuhundra ūüá¨ūüáß
Foto av Runristning L2016:2056 i Husby-Sjuhundra
Foto av Runristning L2016:2056 i Husby-Sjuhundra
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Ristad sten, gr√•sten, 1,5 m l och 0,6 m br. Stenen √§r inmuradNumret √∂verf√∂rt till Husaby-Sjuhundra sn nr 22, se detta RA√Ą-nr.i l√•nghusets S sida i liggande st√§llning. Ristningen best√•r aven djurfigur. 2) Runstensfragment, rektangul√§rt, 1,5 m l, 0,83 mbr och 0,15 m tj. Runh√∂jd 7 cm. Delar av tv√• ristningar finns iena tanten. I stenen finns ett n√§rmast runt h√•l, 1 cm diam.Stenen st√•r lutad p√• en avsats i trappan upp till tornkammaren.3) Runstensfragment, 13 st av 7 stenar, sandsten,0,12c0,9-0,50x0,35 m st och 0,3-0,12 m tj. Runh√∂jd 4,5-9 cm. 4)Ristad h√§ll, fragment, sandsten, 0,75 m l, 0,65 m br och 0,06 mtj. Ristningen best√•r av en ramfigur av 1-2 pararella linjer. 5)Runsten. 6) Runsten Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Husby-Sjuhundra socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I Husby-Sjuhundra kyrkas södra vapenhus"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.740171
Longitud: 18.530143
Lämnings-ID: L2016:2056
Riksantikvarieämbetets ID: Husby-Sjuhundra 22:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bed√∂mning: √Ėvrig kulturhistorisk l√§mning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Norrtälje
Socken: Husby-Sjuhundra
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/940a89d0-0140-4cc4-b572-6c35100565d7