Runristning L2016:1676 i Husby-Sjuhundra ūüá¨ūüáß
Foto av Runristning L2016:1676 i Husby-Sjuhundra
Foto av Runristning L2016:1676 i Husby-Sjuhundra
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, gulgrå sandsten, 34x12x12 cm. Konkav omhuggning. Ristningen består av ett stycke av en runslinga samt ett mindre slingornament. Runorna är 5 cm höga. Fragmentet förvaras nu i tornkammaren i Husby-Sjuhundra kyrka (+ 22,23,24)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Husby-Sjuhundra socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Gårdstomt"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.734652
Longitud: 18.542981
Lämnings-ID: L2016:1676
Riksantikvarieämbetets ID: Husby-Sjuhundra 120:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bed√∂mning: √Ėvrig kulturhistorisk l√§mning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Norrtälje
Socken: Husby-Sjuhundra
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/59f5c221-f20d-4a9e-b12a-04c36693a20f