Runristning L2012:540 i Roslags-Bro ūüá¨ūüáß
Foto av Runristning L2012:540 i Roslags-Bro
Foto av Runristning L2012:540 i Roslags-Bro
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstenen, os√§ker position, (U 537) √§r av ljusgr√• granit, 1,1 m h, 0,73 m br (NV-S√Ė) och 0,1-0,3 m tj. Ristningen vetter mot SV. Runh√∂jden √§r 10 cm. Stenen √§r skadad och sv√•rl√§st. Den kan st√• i en otydlig stens√§ttning. Inskrift √ĺurfastr - nuk - uR√ĺbian a - ...porfastr ok Vi√∂biorn ok .. . ¬ĽTorfast och Vidbj√∂rn och . ."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Roslags-Bro socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S-sluttande, tämligen stenbunden moränmark nedanför blockig bergssluttning. Igenväxt hagmark"
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Stenen st√•r rest 85 m S√Ė om landsv√§gen Breds√§tra-V√§dd√∂, 350 m √ĖN√Ė om Breds√§tra, i SStenen st√•r rest 85 m. S√Ė om landsv√§gen Breds√§tra- V√§dd√∂, 350 m. kanten av en h√∂jd."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.870106
Longitud: 18.780243
Lämnings-ID: L2012:540
Riksantikvarieämbetets ID: Roslags-Bro 227
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Norrtälje
Socken: Roslags-Bro
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/882632b2-e0eb-4e0d-a1a0-f4a93f260ce9