Runristning L2012:540 i Roslags-Bro
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstenen, osäker position, (U 537) är av ljusgrå granit, 1,1 m h, 0,73 m br (NV-SÖ) och 0,1-0,3 m tj. Ristningen vetter mot SV. Runhöjden är 10 cm. Stenen är skadad och svårläst. Den kan stå i en otydlig stensättning. Inskrift þurfastr - nuk - uRþbian a - ...porfastr ok Viöbiorn ok .. . »Torfast och Vidbjörn och . ."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Roslags-Bro socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S-sluttande, tämligen stenbunden moränmark nedanför blockig bergssluttning. Igenväxt hagmark"
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Stenen står rest 85 m SÖ om landsvägen Bredsätra-Väddö, 350 m ÖNÖ om Bredsätra, i SStenen står rest 85 m. SÖ om landsvägen Bredsätra- Väddö, 350 m. kanten av en höjd."
Vill du se flera runstenar i Roslags-Bro socken eller Norrtälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.870106
Longitud: 18.780243
Lämnings-ID: L2012:540
Riksantikvarieämbetets ID: Roslags-Bro 227
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Norrtälje
Socken: Roslags-Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:540