Runristning L2012:539 i Skederid
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstenen (U518) av gråaktig granit är 2,75 m h, 1 m br (Ö-V) och intill 0,4m tj. Avsmalnande uppåt. Runinskrift på S bredsidan. Stenen hartidigare varit avslagen 0,4-0,5 m från basen men är nu ihopsattmed cement. Osäker position."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Skederid socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Belägen 23 m V om ån från sjön Viren."
Vill du se flera runstenar i Skederid socken eller Norrtälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.696125
Longitud: 18.475315
Lämnings-ID: L2012:539
Riksantikvarieämbetets ID: Skederid 225
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Norrtälje
Socken: Skederid
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:539