Hällristning L2016:6284 i Malsta 🇬🇧
Foto av Hällristning L2016:6284 i Malsta
Foto av Hällristning L2016:6284 i Malsta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Manni/Máni lét gera merki at brœðr sína Holta ok at Þorkel ok at Sjalfa, synir Sveins. En Œpir risti rúnar. "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning i den nedre delen av tämligen starkt sluttandeberghäll. Ristningsytan är 1,75x1,55 m (NNO-VSV). Runornas höjd8-10,5 cm. Hällen är delvis starkt vittrad och spruken menristningen är ställvis tämligen välbevarad och tydlig. Hällen varvid granskningen helt täckt av ett ispansar, vilket möjliggjordeavritning av runorna. Se avbildningar från Upplands runskrifter ipärmfickan! T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Malsta socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ö foten av bergsklack i småkuperat område. Skogsmark (lövskog)"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.780733
Longitud: 18.624548
Lämnings-ID: L2016:6284
Riksantikvarieämbetets ID: Malsta 11:1
Sveriges runinskrifter: U566 (Upplands runinskrifter)
Plats: Vällingsö
Placering:
Föremål: Berghäll
Material:
Runristare: Öpir 1 (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Norrtälje
Socken: Malsta
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/08b157b4-6731-496b-a888-919eb4787194