Hällristning U539, L2016:8192 i Norrtälje
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§A Djarfr ok Órœkja ok Vígi ok Jógeirr ok Geirhjalmr, þeir brœðr allir létu reisa §B stein þenna eptir Svein, bróður sinn. Sá varð dauðr á Jútlandi. Hann skuldi §C fara til Englands. Guð hjalpi hans ônd ok sálu ok Guðs móðir betr en hann gerði til. "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning, 1,4x0,5 m, belägen i ca 75 cg mot V stupande fastberghäll. Run höjden är 5 cm. Den N hälften av ristningen är sågott som helt bortvittrad genom kraftig flagning av hällytan. Påmindre partier synes viss erosion ännu pågå. Ristningen är ejimålad men tydlig p.g.a. tämligen djup huggning. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norrtälje socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Hällstup i NV delen av bergrygg intill sank lerdalgång. Skogsmark"
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"25 m NÖ om NÖ hörnet av uthus, 10 m Ö 15cg S om åkerkant (N 15 cgÖ-S 15cg V)"
Vill du se flera runstenar i Norrtälje socken eller Norrtälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.745728
Longitud: 18.706778
Lämnings-ID: L2016:8192
Riksantikvarieämbetets ID: Norrtälje 14:1
Sveriges runinskrifter: U539, (Upplands runinskrifter)
Plats: Husby-lyhundra kyrka (nu: husby-sjuhundra)
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gnejsgranit
Runristare: Samma som gjort U 323 och U 518; Gunnar (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Norrtälje
Socken: Norrtälje
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:8192